22 Nisan 2009 Çarşamba

Demokrasi...

Bir keskin kalem bir kırık gözlük...
Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.
***
Şimdi bu tanım da nereden çıktı diyeceksiniz.Arkadaşlarla yaptığımız politik bir sohbet sırasında şu konuyu tartışıyorduk:Türkiye'de demokrasi yeteri kadar işiliyor mu?Bir başka deyişle Türkiye demokratik bir ülke mi?
***
Benim verdiğim cevap şöyleydi:Türkiye Cumhuriyeti ,Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" sabit görülüp kapatılan ,siyasal islamı savunan bir partinin devamı niteliğindeki bir partiye iktidar şansı tanımıştır.
***
Bebek katillerinden oluşan eli kanlı,hain ve bölücü terör örgütünün partisi ise yine mecliste sandalyeye sahiptir.
***
Bu açıdan bakacak olursak ülkemiz kendi kuruluş felsefesine ve devletin bekasına aykırı olan oluşumları ve partileri meclise sokarak ne kadar demokratik olduğunu göstermiştir.
***
Dünya üzerinde hangi millet veya devlet kendisini yıkmak ve zayıflatmak isteyenleri meclise sokar veya iktidara getirir ki?
***
Demokrasinin tanımı gereği tüm vatandaşların devlet politikasını şekillendirmede eşit hakkı vardır.Bu takdir kişilere aittir.Fakat her kararın olumlu veya olumsuz sonuçları vardır.
***
Amerika'da el kaide iktidara gelse ne kadar güzel olurdu değil mi?
Deniz IŞIK

Hiç yorum yok: