4 Eylül 2008 Perşembe

Türkiye'nin İhracatı İçindeki Sanayi Ürünlerinin Payı

2000’li yılların başında bulunduğumuz bu dönemde dünyada ekonomik ve ticari gelişmelerde hızlı bir değişme süreci yaşanmaktadır.
Söz konusu değişimi belirleyen en önemli unsur küreselleşme olmuştur.Küreselleşme sonucunda,coğrafi uzaklık, mal ve hizmetlerin sağlanmasını sınırlayan bir faktör olmaktan çıkmıştır. Öte yandan, bölgesel düzeydeki entegrasyonların artması sebebiyle dünya ticaretinde kutuplaşmaların varlığı da aşikardır.
Sürekli büyüyen dünya mal ticareti,son yirmi yılda ortalama % 5,2 oranında artarken bu artışta en büyük pay sanayi ürünlerinin olmuştur.
İmalat sanayi ürünleri ticareti payı en çok artan büro ve haberleşme cihazları yıllık ortalama %13,8’lik bir büyüme göstermiştir.Otomotiv ürünleri yıllık ortalama %5 büyüyerek toplam ihracat içindeki payını %6’dan %10 !a yükseltmiştir.1980’den günümüze imalat sanayi ürünlerinden sadece demir-çelik ve diğer makine ve ulaşım araçlarının payı azalmıştır.
Dünyada yaşanan gelişmeler paralelinde Türkiye’de 1980 yılından itibaren dışa açık büyüme politikaları uygulanmaya başlanmış ve bu değişim sonucunda,ihracat 1980 yılındaki 2.9 milyar dolar seviyesinden yaklaşık on kat artarak,2001 yılında 31,3 milyar dolara ulaşmıştır.Türkiye’nin ihracatının GSMH içindeki payı %5’lerden %14’lere , dünya ticaretindeki payı % 0.15’lerden %0.50’lere ulaşmış,ürün ve ülke yelpazesi de genişlemiştir
1991-93 yılları arsındaki üç yıllık dönemde Türkiye’nin ihracatının yıllık ortalama %5.8 oranında arttığı görülmektedir.1994-97 yılları arasındaki dört yıllık dönemde ise yıllık ortalama artış oranı% 1.9 gibi düşük bir seviyeye gerilemiştir.
Türkiye’de 1980’e kadar nerdeyse ihracatın tamamı hammadde ve düşük teknolojiye dayanan ürünlerden oluşmuştur. Bu tarihten itibaren söz konusu malların ihracatı sürekli azalarak %70’lere gerilediği halde Türkiye’nin ihracatının teknolojik yapısı dünya ticaretine uyum sağlayamamıştır.Zira dünya ticaretinde hammadde ve düşük teknoloji yoğun malların oranı ise %30,orta ve ileri teknoloji yoğun malları oranı ise %70’dir.
Türkiye’deki son teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak, orta ve yükse teknoloji yoğun malların ihracatının 2005 yılında hammadde ve düşük teknoloji yoğun malların ihracatını yakalayacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye’nin yeni kuşak teknoloji transferi alabilmesi, bunu ekonomik bünyesine uyumlu hale getirebilmesi ve dünyanın hızlı gelişmesine ayak uydurabilmesi için geliştirilmiş ve farklılaştırılmış sanayi ürünlerinin üretimine ve endüstri içi ticarete önem vermesi gereklidir.
Türkiye’de dışa açık sektörler olarak kabul edilebilecek ihracatı 500 milyon doların üzerinde olan sektörler; tekstil ve giyim eşyası, televizyon ve alıcıları ,işlenmiş sebze ve meyveler ve motorlu kara taşıtlarının motor aksam ve parçalarıdır.Bu sektörlerin piyasa yapıları incelendiğinde tekstil ve giyim eşyası ile işlenmiş sebze ve meyveler sektöründe çok sayıda firmanın üretim ve ihracat yapıldığı görülmekte ve bu sektörde tam rekabetçi bir piyasa yapısının olduğu söylenebilmektedir.Ancak Türkiye’nin ihracatının kalan büyük bir kısmı az sayıda firma tarafından gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’nin imalat sanayisinde girdi/çıktı kriterine göre en verimli sektörleri; gemi ve hava taşıtları, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri , metalik olmayan diğer mineraller ile tıbbi aletler ve hassas optik aletlerdir.Ancak bu sektörlerin ihracatının,imalat sanayii ihracatı içindeki payı günümüzde sadece%9’dur.Katma değer sıralamasında 15 ve 18. olan tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin payı ise %40’dır.

3 yorum:

Adsız dedi ki...

Bu rakamların doğru olduğuna inanıyormusunuz gerçekten.Nasıl elde edildiğine dair bir fikriniz var mı?

tuvana dedi ki...

Bu yazı okulda bir ders için hazırladığım ödevdir.67 sayfalık ödevin sonuç bölümü blogda yer alan.Geçen sene hazırladığım ödev olduğu için çok güncel değil.Oyüzden size doğru gelmemiş olabilir.Kaynakça çok uzun olduğu için koymamıştım ama isteğiniz üzerine koyuyurum.Yorumunuz ve uyarınız için teşekkür ederim...


KAYNAKÇA

1.KİTAPLAR
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER OCAK 2006, ANKARA, 2006
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ, EKONOMİK RAPOR 2003, MAYIS 2004
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI, BAŞLICA EKONOMİK GÖSTERGELER OCAK-ŞUBAT 2003, ANKARA, DTM MATBAASI, MART 2003
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI 1996, ANKARA, DİE MATBAASI, ŞUBAT 1997
T.C . BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, TÜRKİYE YILLIĞI 2002, ANKARA, DİE MATBAASI, AĞUSTOS 2003
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI, DIŞ TİCARET BÜLTENİ OCAK-HAZİRAN 2004, ANKARA, DTM MATBAASI, AĞUSTOS 2004
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI, BAŞLICA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 1993, ANKARA, DTM MATBAASI, KASIM 1993
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ TİCARETİ 1989-1998, ANKARA, DİE MATBAASI, OCAK 2000
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, SANAYİ VE ENERJİ İSTATİSTİKLERİ SORULARLA İSTATİSTİKLER DİZİSİ 5, ANKARA, DİE MATBAASI, EYLÜL 1997, SAYFA 1
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI, DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ 2004 OCAK- ARALIK, ANKARA, DTM MATBAASI, ŞUBAT 2005
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI, DIŞ TİCARET GÖRÜNÜMÜ OCAK-MAYIS 2005, ANKARA, DTM MATBAASI, TEMMUZ 2005
15 SORUDA A5 AB POLİTİKASI,NO=10,AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SANAYİ POLİTİKASI, İSTANBUL,MÜKA MATBAASI,3. BASKI AĞUSTOS 2005
AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU,TÜRKİYE İÇİN AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ SÜRECİ,AVRUPA TOPLULUKLARI,2006

2.GAZETE HABERLERİ (KUPÜRLERİ)
İSTANBUL TİCARET
“83 YIL ÖNCE 1YILDA YAPILAN İHRACAT ŞİMDİ 5 SAATTE YAPILIYOR” , (3 KASIM 2006) (SAYFA 2)
“YILLIK İHRACAT RAKAMI 81,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI” , (3 KASIM 2006) (SAYFA 8)

3.AYLIK BÜLTEN
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ EYLÜL 2006, 31 EKİM 2006, SAYI:176

4.İNTERNET KAYNAKLARI
http://www.dpt.gov.tr
http://www.tuik.gov.tr
http://www.igeme.org.tr
http://www.tcmb.gov.tr
http://www.foreigntrade.gov.tr
http://www.disticaret.gov.tr

http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:UE-EU-2006.png
http://ekocerceve.com/img/haberler/Türkiye’nin%20ihracat%20Yapısı.doc

Adsız dedi ki...

arialsup swap reflect polite television tametheweb sacrifice among misconduct sentient unreadable
lolikneri havaqatsu