31 Ocak 2009 Cumartesi

Abdi İpekçi 'yi Özlemle Anıyoruz...

Bir keskin kalem bir kırık gözlük...
Emperyalist devletlerin Türkiye üzerindeki hedeflerini gerçekleştirmek için yıpratmaya çalıştığı bazı kavram ve kurumların olduğu yadsınamaz bir gerçektir.Bu kavram ve kurumlar ülkemizin temel taşlarını oluşturan unsurlardır.Ülkemizi halkı ile el ele kuran askerler;yönetim şekli olan ve iktidarın kaynağını yine halktan alan bir yönetim şekli ve insanları bilinçlendirmeye çalışan eğitimli kişiler.Yani Türk Silahlı Kuvvetleri,Cumhuriyet ve Aydınlar...'Bir toplumu kolay önetmek istiyorsanız cahil bırakın' ilkesi çerçevesinde katledilen aydınlarımızdan birisi de Abdi İpekçi.
Atatürk'çü,dünya barışını savunan,düşünce özgürlüğünü ,temel hak ve hürriyetleri savunan bir insandı.Yani emperyalist işbirlikçilerin ve küresel güçlerin bir numaralı düşmanlarındandı.1 Şubat 1979 ta katledildiği güne kadar doğru bildiklerini korkusuzca savundu.Nice Cumhuriyetçi Aydınlarımız gibi Cumhuriyet Bayrağını bir sonraki kuşağa devretmeye çalıştı.Merak etmesinler.Tüm işbirlikçilere,vatanını ve onurunu birkaç torbaya satanlara ve irtica yanlılarına rağmen ülkemizi muassır medeniyet seviyesine çıkaracağız.
Abdi İpekçi'yi ve tüm Cumhuriyet Şehitlerini özlem ve saygıyla anıyoruz...
Deniz IŞIK

Hiç yorum yok: