29 Aralık 2010 Çarşamba

Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Değişikliği


2011 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28 Aralık 2010 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Komisyon kararına göre;

*01.01.2011 - 30.06.2011 döneminde,

-16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 26,55 TL, aylık tutarı ise 796,50 TL,

-16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 22,65 TL, aylık tutarı ise 679,50 TL,

01.07.2011 - 31.12.2011 döneminde,

-16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 27,90 TL, aylık tutarı ise 837,00 TL,

-16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 23,85 TL, aylık tutarı ise 715,50 TL,

olarak uygulanacaktır.

Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, 01.01.2011 - 30.06.2011 döneminde aylık 967,75 TL, 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren ise aylık 1.016,96 TL olacaktır.

İşletmelerde meslek eğitimi gören ve 16 yaşını doldurmuş olan öğrenci, aday çırak ve çıraklara verilecek aylık asgari ücret ise 2011 yılının ilk yarısında 239,10 TL ve ikinci yarısında 251,10 TL olarak uygulanacaktır.
Asgari geçim indirimi, takvim yılı başından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

- Mükellefin kendisi için % 50’si,

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5

- Diğer çocuklar için % 5’idir.

Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28 Aralık 2010 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Komisyon kararı uyarınca, 16 yaşını doldurmuş işçiler için 2011 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarı 796,50 TL’dir.

Buna göre aylık asgari geçim indirimi tutarı 2011 yılının tamamında; bekar bir çalışan için 59,74 TL, evli (eşi çalışmayan) ve 4 çocuklu bir çalışan için ise 101,55 TL olarak uygulanacaktır.

İndirimin uygulamasında ''çocuk'' tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ''eş'' tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.

Ücret geliri elde eden eşler dışındaki eşler, uygulama sırasında, çalışmayan ve geliri bulunmayan eş olarak kabul edileceklerdir.


İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmalıdır. Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmalıdır.


2011 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28 Aralık 2010 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Komisyon kararı uyarınca, 16 yaşını doldurmuş işçiler için 2011 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarı 796,50 TL’dir.


Buna göre bekar bir ücretlinin, 2011 yılında yararlanabileceği aylık asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


2011 Ocak ayı asgari ücretin yıllık brüt tutarı (796,50 x 12)
9.558,00 TL

Asgari geçim indirimi oranı (Çalışanın kendisi)
% 50

Asgari geçim indirimi matrahı (9.558 x % 50)
4.779,00 TL

Yıllık asgari geçim indirimi tutarı (4.779,00 x % 15)
716,85 TL

Aylık asgari geçim indirimi tutarı (716,85 / 12)
59,74 TL

Hiç yorum yok: