30 Mart 2011 Çarşamba

Torba Yasası Teşvikleri

Kamuoyunda ”Torba Yasa” olarak bilinen, 6111 sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yürürlük tarihi 1 Ocak 2011. Yeni yapılan düzenlemelerle bir çok konuda değişiklik yapılmıştır.

İşverenler için de çok kritik düzenlemeler var. İşverenlerin SGK’ya olan borçlarının yapılandırıldığını ve nisan sonuna kadar başvurmaları halinde peşin veya 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde ödeyebileceklerini biliyoruz. Bunun yanında getirilen çok önemli bir diğer düzenleme de belirli şartlarla işe alınacak kişiler için sağlanan prim teşvikidir.

Artık işe alımlarda sizin İŞKUR'a kayıtlı olmanız veya orada ki kurslara katılmış olmanız işveren açısından işine yarayacağı için bir adım önde olmanızı sağlar.

Yasada belirtilen kapsamdaki kişileri 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alan işverenlere, sigorta primi işveren payı, işe aldıklar kişiye bağlı olarak değişen sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Bu kapsamda 18-29 yaş arası gençler veya 18 yaşından büyük kadınlardan;

1. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanlar için 48 ay süreyle,
2. Meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya İŞKUR kurslarından mezun olanlar için 36 ay süreyle,3. İlk iki madde kapsamında meslek belgesi olmayanlar için 24 ay süreyle,
4. İlk iki maddede belirtilen meslek belgesi sahibi olup da 29 yaşından büyük olan erkekler için 24 ay süreyle,
5. Yukarıdaki dört madde kapsamında işe alınan kişiler İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından seçilmesi halinde ilave olarak 6 ay süreyle, işveren prim tutarları fondan karşılanacak. Ayrıca hâlihazırda çalışmakta olup da 1 Mart 2011 itibarıyla mesleki yeterlilik belgesi veya meslek lisesi/yüksekokulu diploması alan işçi için de 12 ay süreyle prim teşviki verilecek.
Hiçbir mesleki belgesi olmayan fakat İŞKUR’a kayıtlı olan bir kişinin işe alınması durumunda ise 6 ay süreyle prim teşviki verilecek.


Her bir teşvik maddesinden yararlanabilmek için, işe alınan kişinin son altı ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması ve işe girdiği işyerindeki son altı aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekiyor. Böylece bir işyerinden diğerine aktarma yapıp teşvik alınamayacağı gibi, işverenlerin bir işçiyi çıkarıp yerine başkasını alarak teşvikten yararlanması da önlenmiş oluyor.

Teşvik şartlarını pek hafife almamak gerekir. İşyerimde artık bu özelliklere sahip kişiler arasında seçim yapıyoruz. Devlet bu teşvik ile hem insanların İŞKUR'a kayıt yaptırmasını sağlıyor hem de İŞKUR kurslarıyla kişilerin meslek edinmelerine yardım ediyor.

Ayrıca işverenlerin yararlanabileceği prim teşvikinde asgari ücret değil, prime esas kazanç tutarının esas alınıyor. Asgari ücret esas olduğunda işverenin avantajı işçi başı 155 lirayla sınırlanmış oluyordu. Ancak prime esas kazanca göre teşvik sağlandığından, işçi başı teşvik 1.009 liraya kadar çıkabiliyor.

Hiç yorum yok: